Jak do nas trafić
Sprawdź na mapie

mapa
logo

Zakład
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Ślesinie

ul. Spokojna 10

62-561 Ślesin

tel tel. 63 270 45 13

tel fax 63 270 45 13

NIP: 665 298 84 72

Aktualności

P.T.  Klienci!

Zakład  Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. w  Ślesinie uprzejmie informuje, że w dniu 24  sierpnia 2021 r.  Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu opublikował decyzję zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w najbliższych trzech latach na terenie Gminy Ślesin.

Nowe taryfy obowiązują od dnia 01 września 2021 roku.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego  WODY POLSKIE Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z  dnia 28 lipca 2021 r. nr PO.RZT.70.264.2021/D/MZ w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie Gminy Ślesin.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat obowiązująca na terenie Gminy Ślesin – stanowiąca załącznik do w/w decyzji. 

 

1a Decyzja PO.RZT.70.264.2021_D_MZ

1b Załącznik do decyzji PO.RZT.70.264.2021_D_MZ

PREZES   ZARZĄDU

      /-/ Krzysztof Kocaj

koparka