Jak do nas trafić
Sprawdź na mapie

mapa
logo

Zakład
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Ślesinie

ul. Spokojna 10

62-561 Ślesin

tel tel. 63 270 45 13

tel fax 63 270 45 13

NIP: 665 298 84 72

Aktualności

Informacja dotycząca punktów selektywnej zbiórki odpadów

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z zawartą Umową Nr BZP.272.5.PN.2018 dnia 19 czerwca 2018 r z Gminą Ślesin, na terenie Gminy Ślesin zorganizowane zostały dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujące się na terenie:


1.Oczyszczalni Ścieków – Lubomyśle 55

62-561 Ślesin

2. Oczyszczalni Ścieków Licheń Stary

ul. Kłosowskiego 36 A, 62-563 Licheń Stary


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
prowadzi zbiórkę odpadów w dni:
wtorek 9.00 – 17.00
sobota 10.00 – 14.00


Z PSZOK-u mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ślesin.


Właściciele nieruchomości zamieszkałych w tym również tzw. domków letniskowych zobowiązani są do wydzielania ze strumienia odpadów i pozbywania się poprzez dostarczenie ich do punktów PSZOK, następujących frakcji:


- odpady wielkogabarytowe (np. meble, materace, pierzyny, dywany, zabawki);
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – urządzenia AGD i RTV;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyte opony, guma i inne odpady gumowe;
- opakowania po chemikaliach;
- odpady budowlane i rozbiórkowe (np. czysty gruz);
- przeterminowane leki;
- odpady zielone.

 

koparka