Jak do nas trafić
Sprawdź na mapie

mapa
logo

Zakład
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Ślesinie

ul. Spokojna 10

62-561 Ślesin

tel tel. 63 270 45 13

tel fax 63 270 45 13

NIP: 665 298 84 72

Kontakt

Działy

Sekretariat / Biuro 63 270 45 13     biuro@zgk-slesin.com.pl
Księgowość 63 270 45 13     ksiegowa@zgk-slesin.com.pl
Prezes 63 270 45 13     prezes@zgk-slesin.com.pl

DZIAŁ – WODA  I  KANALIZACJA

 Realizuje usługi w zakresie:

- rozliczeń za dostarczoną wodę  i odbiór ścieków;

- odczytów wodomierzy;

- zawierania umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków;

- składania wniosków i wydawania opinii, warunków technicznych i uzgodnień projektów;

- przyjmowania zgłoszeń awarii wodno-kanalizacyjnych;

- przyjmowania zgłoszeń plombowania, montażu oraz wymiany wodomierzy;

ZGŁASZANIE  AWARII:

Wszelkie awarie wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w budynkach lub mieszkaniach prosimy zgłaszać:

-  w godzinach urzędowania od godz. 07.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie pod nr  63 270 45 13;

- całodobowo – Oczyszczalnia Ścieków Lubomyśle   – nr telefonu 609 767 271;

- całodobowo – Oczyszczalnia Ścieków Licheń Stary – nr telefonu 603 651 359.

DZIAŁ – PRACE  PORZĄDKOWE  I  WYWÓZ  NIECZYSTOŚCI

 Realizuje usługi w zakresie:

- wywozu nieczystości stałych i płynnych;

- pielęgnacji zieleni (koszenie trawy, przycinanie drzew i żywopłotów);

- utrzymania czystości i porządku na ulicach i drogach gminnych;

- pielęgnowania terenów zielonych będących w administrowaniu Zakładu;

- wynajmu i wywozu kontenerów KP-7 na odpady komunalne;

DZIAŁ – ROBOTY BUDOWLANE

 Realizuje usługi w zakresie:

- wynajmu sprzętu budowlanego (koparko-ładowarki, samochodu ciężarowego, ciągnika z przyczepą);

- układania kostki brukowej;

- budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;

- usług geodezyjnych;

koparka